Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΡΕΨΟΣ

«ΜΥΡΕΨΟΣ»

Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Αρωματικά-Φαρμακευτικά Κιλκίς» και το διακριτικό όνομα «ΜΥΡΕΨΟΣ», συστάθηκε την 1/12/2007 με έδρα το Δήμο Κρουσσών του Ν. Κιλκίς. Η εταιρία απαρτίζεται από 42 μέλη-φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα γεωπόνοι, καλλιεργητές ή εν δυνάμει καλλιεργητές αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (βιοκαλλιεργητές και καλλιεργητές συμβατικών). Σκοπός της εταιρείας είναι η πιλοτική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε περιοχές του νομού όπου επικρατούν διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες, ο προσδιορισμός της προσαρμοστικότητας των ειδών μέσω πειραματικών σχεδιασμών καθώς και ο προσδιορισμός ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των αιθερίων ελαίων.
Από το 2008 ξεκίνησε η πιλοτική καλλιέργεια των αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών από τα μέλη της εταιρίας. Η εγκατάσταση των ειδών έγινε με αγορά έτοιμων φυτών από εταιρία τα οποία παράχθηκαν με ιστοκαλλιέργεια και προέρχονται από την ελληνική χλωρίδα. Το κύριο πλεονέκτημα των προϊόντων μας είναι ότι έχουν σταθερά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά από την άποψη των αιθερίων ελαίων αφού το υλικό προήλθε εξ ολοκλήρου με ιστοκαλλιέργεια. Δείγματα των πιλοτικά καλλιεργούμενων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (Origanum vulgare ssp. hirtum, Lavandula angustifolia, Thymus vulgare, Salvia officinalis, Chammomilla matricaria, Melissa officinalis, Mentha piperita) στάλθηκαν για Ποιοτική και Ποσοτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Φαρμακευτικής στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται παρακάτω.
Τέλος, τα μέλη της ομάδας είναι διατεθειμένοι να καλλιεργήσουν μεγάλες ποσότητες αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών από τα είδη που έχουν ήδη δοκιμαστεί πειραματικά.