Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Echinacea ssp.

Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
Holla M., S. Vaverkova, P. Farkas and J. Tekel, 2005. Content of essential oil obtained from flower heads of in Ehinacea purpurea L. and identification of selected components. Herb polonica. Vol.51 No3/4. pp.26-30.
Miller S.C., 2004. Echinacea in vivo: A prophylactic agent in normal mice and a therapeutic agent in leukemic mice. In: Echinacea: The genus Echinacea (Medicinal and Aromatic Plants--Industrial Profiles (S.C. Miller, Editor). CRC Press, Boca Raton, FL, p. 153-162.
Seemannova Z., I. Mistrikova and S. Vaverkova., 2006. Effects of growing methods and plant age on the yield, and on the content of flavonoids and phenolic acids in Ehinacea purpurea (L.). Moenh. Plant soil environ., 52 (10). pp. 449-453.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197051
http://www.naturalmedicinesofnc.org/Growers%20Guides/Ech.angust-gg.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Blacksamson_echinacea-USDA.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου