Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ματζουράνα ή Μαντζουράνα– Origanum majorana L.

Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
Σκρουμπής Β., 1990. Αρωματικά, φαρμακευτικά και μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδας. Έκδοση Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.
Kirtikar, K. R. and B. D. Basu, 1985. Indian medicinal plants. (Eds.: E. Blatter, J.F. Caius and S.K. Mhaskar). Bishen Singh and Mahendra Pal Sing, Dehradun. Vol. 3, pp. 250.
Leeja L. and J. E. Thoppil, 2007. Antimicrobial activity of methanol extract of Origanum majorana L. (Sweet marjoram). Journal of Environmental Biology V 28(1) pp. 145-146.
Zawislak G., 2008. Dependence on harvest date and yielding of marjoram (Origanum majorana L.) C.V. “Miraz” cultivated from a seedling.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου