Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ρίγανη – Origanum vulgare ssp. hirtum L.

Καββαδάς Σ. Δ., 1956. Εικονογραφημένον Βοτανικόν- Φυτολογικόν Λεξικόν, Αθήνα.
Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
Σκρουμπής Β., 1990. Αρωματικά, φαρμακευτικά και μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδας. Έκδοση Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.
International Plant Genetic Resources Institute, 1997. Oregano. Workshop on Oregano. Eds. S. Padulosi. pp. 34-131.
Wogiatzi E., N. Gougoulias, A. Papachatzis, I. Vagelas and N. Chouliaras, 2009. Chemical composition and antimicrobial effects of Greek Origanum species essential oil. Biotechnological Equipment Diagnosis Press. Vol (23), pp. 1322-1324, .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου