Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Coriandrum sativum L.

Coriandrum sativum L.
Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
Carrubba A., R. la Torre and I. Calabrese., 2001. Cultivation trials of coriander (Coriandrum sativum L.) in a semi-arid Mediterranean environment. International Conference on Medicinal and Aromatic Plants. Possibilities and Limitations of Medicinal and Aromatic Plant Production in the 21st Century.
Diederichsen A., 1996. Coriander (Coriandrum sativum L.). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 3. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben/ International Plant Genetic Resources Institute, Rome.
Bhuiyan1 I. N. Md., J. Begum1 and M. Sultana, 2009. Chemical composition of leaf and seed essential oil of Coriandrum sativum L. from Bangladesh. Bangladesh J Pharmacol 2009; 4: 150-153

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου