Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Δακτυλίτιδα – Digitalis L

Δακτυλίτιδα – Digitalis L

Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
Pranda H. Medicinal plants cultivation and their uses. Asia Pacific Business Press Inc. National Institute of Industrial Research
http://www.ansci.cornell.edu/plants/digitalis.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC481894/pdf/brheartj00117-0036.pdf
http://www.gardening.cornell.edu/homegardening/scene0430.html#profile
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/med-aro/factsheets/foxglove.html
http://www.pharm.auth.gr/gr/anakoinoseis_mathimatwn/ToxicolPowerPoint/ClinicalToxicol2.ppt#429,18,Βενζοδιαζεπίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου