Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Pimpinella anisum L.

Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
Akhtar A., A. A. Deshmukh, A. V. Bhonsle, P. M. Kshirsagar and M. A.Kolekar, 2008. In vitro Antibacterial activity of Pimpinella anisum fruit extracts against some pathogenic bacteria. Veterinary World, Vol.1(9) pp: 272-274 H.
Arslan N., B. Gurbuz, E. O. Sarihan, 2003. Variation in Essential Oil Content and Composition in Turkish Anise (Pimpinella anisum L.) Populations. Turk J Agric For 28 pp. 173-177
Ozcan M. M. and J. C. Chachat, 2006. Chemical composition and antifungal effect of anise (Pimpinella anisum L.) fruit oil at ripening stage. Annals of Microbiology. pp.353-358.
Peter K.V., 2001. Handbook of herbs and spices. Woodhead Publishing in Food Science and Technology. Vol 1. pp. 39-47
Shukla H. S., P. Dubey and R.V. Chaturvedi, 1988. Antiviral properties of essential oils of Foeniculum vulgare and Pimpinella anisum L.Agronomie Vol 9. pp. 277-279.
Simon, J. E., A. F. Chadwick and L. E. Craker. 1984. Herbs: An Indexed Bibliography. 1971-1980. The Scientific Literature on Selected Herbs, and Aromatic and Medicinal Plants of the Temperate Zone. Archon Books, 770 pp., Hamden, CT.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου