Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Melissa officinalis (Μελισσόχορτο) Essential oil

α/α  Συστατικά                    KI                               %

1  Citronellal                       1153                         10.07

2 Menthol                           1172                          0.83

3 Neral                                1238                        12.59

4 Citral                                1267                        17.85

5 alpha-Copaene                 1377                          0.80

6 beta-Bourbonene             1388                          1.74

7 beta-Caryophyllene          1419                         16.29

8 alpha-Humulene                1455                          1.85

9 Germacrene-D                 1485                           5.20

10 delta-Cadinene               1523                          2.09

11 endo-1-Bourbonanol      1520                          1.73

12 Caryophyllene oxide       1583                         21.39

13 Humulene epoxide II      1608                           1.58

14 T-Cadinol                       1654                           1.76

Wvial (g)      W ξηρού                W(g) αιθερίου    χρώμα     α% w/w
                   φυτικού υλικού (g)       ελαίου
40.055             35.43                      0.0184           κίτρινο        0.052

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου