Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Valeriana officinalis

Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
Tabatabaei S. J., 2008. Effects of Cultivation Systems on the Growth, and Essential Oil Content and Composition of Valerian. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, V. 14, Issue 1 & 2 , pp 54 – 67.
Kobus Z., 2008. Dry matter extraction from valerian roots (Valeriana officinalis L.) with the help of pulsed acoustic field. International Agrophysics, 22 pp.133-137.
http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ecce6_sep07/upload/extra-abstracts-volume1/356-t1-p.pdf
http://www.marengowalks.com/fcs.html
http://www.crop.cri.nz/home/products-services/publications/broadsheets/034valerian.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου