Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ocimum basilicum Βασιλικός

Κουτσός Θ., 2006. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη.
A. Adiguzel, M. Gulluce, M. Sengul, H. Ocútcu, F. Shüin and I. Karaman, 2005. Antimicrobial Effects of Ocimum basilicum (Labiatae) Extract. Turk J Biol. 29, pp. 155-160.
V. D. Zheljazkov, A. Callahan and C. L. Cantrell, 2008. Yield and Oil Composition of 38 Basil (Ocimum basilicum L.).Accessions Grown in Mississippi. J. Agric. Food Chem. 56, pp. 241–245.
S. Tansi and S Nacar, S, 2000. First cultivation trials of lemon basil (Ocimum basilicum var. citriodorum) in Turkey. Pakistan-Journal-of-Biological-Sciences (Pakistan). (Mar 2000). v. 3(3) p. 395-397.
http://www.ansci.cornell.edu/plants/medicinal/basil.html#introduction#introduction.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου